Δευτέρα, 6 Σεπτεμβρίου 2010

Ηλεκτρική ενέργεια από σκουπίδια

Καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες ενός χωριού 3.000 κατοίκων

Την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται ένα χωριό 3.000 κατοίκων θα έχει καλύψει έως και το τέλος του χρόνου η μονάδα βιοενέργειας που λειτουργεί στο ΧΥΤΑ Βόλου, με τα μηνύματα από τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εταιρίας να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σε θετική πορεία βαδίζει η λειτουργία της μονάδας αξιοποίησης του βιοαερίου που λειτουργεί στον ΧΥΤΑ Βόλου από το 2008. Η μονάδα φαίνεται να είναι ιδιαίτερα παραγωγική σύμφωνα με την έκθεση της εταιρίας και τα μηνύματα για την περαιτέρω πορεία της είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα.

Ειδικότερα για το 2008 παρήχθησαν 2.428 μεγαβάτ, το 2009 παρήχθησαν 3.729 μεγαβάτ, ενώ μέχρι το Μάιο του 2010 η μονάδα παρήγε 2.466 μεγαβάτ, με πρόβλεψη τα 5.500 μεγαβάτ μέχρι τέλος του έτους. Βέβαια τα προαναφερόμενα ποσά αντιστοιχούν στην ετήσια κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια σε πληθυσμό και πιο συγκεκριμένα η παραγωγή για το 2008 αντιστοιχεί σε κάλυψη αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας για ένα χωριό 1.500 κατοίκων και αντίστοιχα για το 2009 αντιστοιχεί σε 2.000 κατοίκους και το 3.000 κατοίκους το 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου